dingen_comp
De Dingenpartij
Op 10 oktober 2007 is in het bijzijn van een vijftigtal sympathisanten de Dingenpartij opgericht. De oprichters willen met deze partij de ideeën bundelen die ingaan op de kwaliteit van dingen die door mensen zijn bedacht, vormgegeven en geproduceerd. De Dingenpartij is van mening dat dingen die vanuit een zuivere gedachte zijn ontworpen en met aandacht en vakmanschap zijn gemaakt, recht hebben op een zorgvuldig en langdurig gebruik. De Dingenpartij vindt de tijd rijp om het ding weer die aandacht te geven die het, volgens haar, verdient. De huidige massaconsumptie en massaproductie zorgen er voor dat men nu opgroeit met het idee dat dingen eenvoudig te vervangen zijn en altijd en overal ter beschikking staan. Vluchtigheid neemt de overhand nu de productie van veel dingen zo massaal, zo mondiaal en zo goedkoop is geworden. Liefde voor zuivere dingen staat op de tocht. Op veel fronten zijn er tegenbewegingen op gang gekomen, de Dingenpartij wil hiervoor een platvorm vormen.
Ieder jaar zal de partij op de door haar uitgeroepen “dingendag”, op de laatste zondag in oktober, een openbare kunstzinnige handeling verrichten waarbij een ding dat respect zou moeten verdienen maar dat niet (meer) krijgt in het zonnetje wordt gezet.

uitnodiging >>

Aanbevolen literatuur >>

Manifest >>