lezingen_opener

TER LERING ENDE VERMAAK

Gerrit van Middelkoop geeft lezingen die raken aan de beeldende kunst vanuit een actuele, beschouwende en filosofische hoek voor diverse gezelschappen. Deze beeldend kunstenaar, die onder de paraplu “De Dingenfabriek” op veel fronten actief is, heeft zich tot doel gesteld om kunst een plaats te geven binnen het leven van alledag. Zijn aandacht gaat met name uit naar het gebied dat zich bevindt tussen de autonome kunst en het gebruiksvoorwerp. Dit uit zich onder meer in de oprichting van De Dingenpartij en de Stichting Bepaalde Dingen. Door zijn manier om serieuze onderwerpen op een lichtvoetige, intelligente en humorvolle wijze over het voetlicht te brengen is hij een veel gevraagd spreker bij een publiek dat uiteenloopt van ingevoerde kunstkenners tot achtste-groepers van de basisschool. Het onderwerp van zijn voordrachten kan in overleg gericht worden op een specifieke doelgroep en/of op een specifiek thema. Doordat hij na zijn opleiding op de kunstacademie jarenlang met hart en ziel actief is geweest zowel als kunstenaar als docent heeft hij zich kunnen ontwikkelen tot een ambassadeur van kunst in de meest brede zin. Zijn presentaties zijn prikkelende, maar toegankelijke, lezingen die vanuit onverwachte invalshoeken actualiteit koppelen aan historisch inzicht. Hij noemt zijn lezingen liever causerieën omdat de vorm ervan is gebaseerd op een losse verteltrant waarin ook gemakkelijk een interactie met het publiek kan plaatsvinden. Zijn hang naar een analytische benadering is niet alleen in zijn kunstzinnige werk een belangrijk aspect, ook in de lezingen vormt die instelling de basis. Verwacht van hem dus geen hoogdravend jargon of heiligverklaring van de hogere kunst. Het doel van zijn optredens is juist het wegnemen van deze onnodige drempels.Neem contact op met: Gerrit van Middelkoop
Tel: 026 3647815 mobiel: 06 386 26 963
Email: gerrit_van_middelkoop@hotmail.com
CV Gerrit van Middelkoop