red de remise

Geplaatst op: 29 november 2019

HOOFDSTUK II GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Artikel 3 Erfgoedverordening Rheden 2017

  • 1. Het college kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument aanwijzen als gemeentelijk monument.

  • 2. Een voornemen om een monument aan te wijzen wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk bekendgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden op de onroerende zaak die vermeld staan in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Kadasterwet.

  • 3. Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt hij advies aan de Commissie Cultuurhistorie. In spoedeisende gevallen kan het vragen van dit advies achterwege blijven.

  • 5. Het college stelt de raad in kennis van het besluit over de aanwijzing van een gemeentelijk monument.

  • 7. De bescherming van Hoofdstuk II is van overeenkomstige toepassing op het monument of archeologisch monument ten aanzien waarvan een voornemen als bedoeld in lid 2 is bekendgemaakt totdat het besluit over de voorgenomen aanwijzing onherroepelijk is.

  • HOOFDSTUK III INSTANDHOUDING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

    Artikel 12 Verbodsbepaling

  • Het is verboden een gemeentelijk monument te beschadigen, vernielen of af te breken of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.


doodgewoon in rheden

Geplaatst op: 27 november 2019


toneelgroep ECHO komt weer naar De Dingenfabriek

Geplaatst op: 7 oktober 2019

Toneelgroep ECHO en de Veenfabriek trekken met hun nieuwe muzikale, zwart-komische thriller Club Catharsis door het land. Net als in voorgaande jaren zullen zij ook naar De Dingenfabriek in Velp komen met een speciaal voor deze ruimte aangepaste versie: ingekort, maar met aansluitend discussie tussen makers en het publiek. Zondagmiddag 16 februari 2020 om 15 uur. Entree 15 euro. Beperkt aantal plaatsen maakt reserveren noodzakelijk: ria_bosveld@hotmail.com, of 026 364 7815

Over de voorstelling
Wanhopig door de leegte in haar bestaan, gaat een vrouw op zoek naar erkenning en zingeving. Ze belandt in een mysterieuze club. Een plek waar nachtmerries werkelijkheid worden en waar de lucht dik is van vervormde geluiden en vreemde muziek. Waar mensen, anders dan in het echte leven, intens leed juist omarmen in plaats van het te willen verdoven. Wat begint als een spel loopt gruwelijk uit de hand. Cathartisch rampentheater van het hoogste niveau!

In onze moderne, aangeharkte levens voelen we soms de behoefte om onderworpen te zijn aan iets groots en onherroepelijks. Iets dat ons bagage geeft en de ondraaglijke lichtheid van ons bestaan kan compenseren. Dat, en de gedachte dat we alleen in het aangezicht van de dood inzien wat er werkelijk toe doet, inspireerden tgECHO en de Veenfabriek tot het maken van Club Catharsis.


herkansing lezing plekken van plezier in velp

Geplaatst op: 4 oktober 2019


Leonardo, De Verteller

Geplaatst op: 12 september 2019